عکس های جالب از مسجد جورجیر در اصفهان

,مسجد جورجیر,مسجد جامع جورجیر,مسجد جرجير اصفهان,مسجد جرجير,مسجد جامع جورجیر اصفهان,سردر جورجیر مسجد حکیم,مسجد جامع امام اصفهان از کوچه و پس کوچه های محله حکیم اصفهان که میگذری، روبروی یک سقاخانه و در ضلع شمال غربی مسجد حکیم،نمای آجری زیبایی مسحورتان می کند. سر در بلندی که نگاهتان را غرق پیچ و تاب نقوش با شکوهش